Edwin Lodder (CTO Metropool)

Het CTO Metropool Den Haag-Rotterdam-Dordrecht wil voor iedere sporter binnen een CTO programma de optimale combinatie tussen werk of studie en trainen mogelijk maken. In samenwerking met de sportbonden en NOC*NSF ondersteunen de CTO’s de topsport en talentontwikkeling in het land. Binnen een CTO worden optimale randvoorwaarden neergezet voor de beste senioren- en opleidingsprogramma’s onder regie van de bonden.

CTO Metropool is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Dordrecht en sportbonden Nevobo en Watersportverbond. Het management en het bestuur van het nieuwe Centrum wordt gehuisvest in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

naar boven